PRISER GÆLDENDE FOR 2023
Individuelle samtaler
45 minutter
950 kr.
Studerende, arbejdssøgende eller sygdomsramt
45 minutter
750 kr.
Parsamtaler
90 minutter
1600 kr.
Forsamtale telefon
gratis
Afbud
Inden 16.00 dagen før
gratis
TILSKUD TIL PSYKOLOG
MED DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING


I Danmark kan du få tilskud til psykolog behandling. Jeg er tilknyttet den offentlige sygesikring, hvilket betyder, at du kan benytte en sygesikringshenvisning fra din læge hos mig. Dog skal du selv betale en del af samtalerne.

Du skal bede om en henvisning fra din læge, så kan du få tilskud fra Sygesikringen til din behandling. Ofte er der lang ventetid hos en psykolog med ydernummer. Jeg har kort ventetid og er fleksibel med hensyn til aftaler. Book en aftale.

En sygesikringshenvisning indeholder op til i alt 12 samtaler. I nogle tilfælde kan man få en gen-henvisning, dette vil i så fald give mulighed for 24 behandlinger.

Unge mellem 18 og 20 år kan modtage gratis behandling, med tilskud fra Sygesikringen.
PRISER VED TILSKUD

Egenbetaling ved henvisning fra egen læge:

Individuel konsultation, 1. konsultation (45 min.) kr. 424,20 (henvist pga. årsag 1-9)

Individuel konsultation, 1. konsultation (45 min.) kr. 424,20 (henvist pga. årsag 10+11)

Individuel konsultation, 2. konsultation og efterfølgende kr. 353,72 (årsag 1-11)

Konsultation over telefonen kr. 353,72Er du medlem af "danmark" sygeforsikring?

Som medlem af "danmark", kan du få 200 kr. retur, når du har betalt din egenbetaling.Henvisningsårsager:

1. Røveri-, volds- eller voldtægtsoffer

2. Trafik- og ulykkesofre

3. Pårørende til alvorlig psykisk syge personer

4. Personer ramt af alvorlig invalidernede sygdom

5. Pårørende til personer med invaliderende sygdom

6. Pårørende ved dødsfald

7. Personer der har forsøgt selvmord

8. Kvinder der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

9. Personer der inden det fyldte 18. år har været offer for incest eller andre seksuelle overgreb

10. Personer med let til moderat depression (18+ år) efter udført psykometrisk test

11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD (18+ år)Se bekendtgørelsen på www.retsinformation.dk
Tilskud til psykologhjælp gives når:

  • Klienten har skriftlig henvisning fra alment praktiserende læge
  • At henvisningen til psykologhjælp ikke er udstedt senere end 6 måneder efter begivenhed, der er årsag til henvisningen
  • At psykologen er tilknyttet sygesikringen

  • Ved depression og angst er der mulighed for gen-henvisning (henvisningsårsag 10 og 11)Find Praksisoverenskomsten hos Dansk Psykolog Forening

PRISER
Sundhedsforsikring
Jeg har mange klienter, der får dækket deres samtaleudgifter via en sundhedsforsikring som evt. er tegnet hos din arbejdsgiver.

Jeg har overenskomst med den Offentlige Sygesikring / ydernummer.
Gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 24 år
Hvis du lider af let til moderat angst, eller depression, og er mellem 18 og 24 år, har du mulighed for at modtage gratis psykologhjælp.

Med den nye finanslov er den vederlagsfri ordning for unge i alderen 18 - 21 år blevet gjort permanent og derudover er ordningen udvidet til at omfatte unge i alderen 18 – 24 år. Ændringen træder i kraft fra 2. halvår 2021.
Ved overførsel af betaling for konsultationer
benyttes kontonummer: 9735 0001068865
Made on
Tilda