GENEREL INFO

På denne side, finder du information om
- Persondatapolitik (GDPR)
- Kort og godt om behandling af personoplysninger

- Mulighed for at indberette utilsigtede hændelser
- Mulighed for at klage over mig som psykolog
- Akkreditering af klinikken 2022

Link til Anonymt spørgeskema om kvalitetssikring i klinikken (udskriv hjemme og aflever i klinikken)
Persondatapolitik (GDPR)
Psykologisk Rådgivningsklinik følger Persondatalovens regler GDPR. Ved vores første samtale sikrer jeg mig, at du informeres om klinikkens privatlivspolitik.

Når du henvender dig til mig, så undlad at sende personfølsomme oplysninger til mig via SMS, men brug den sikre mail.
Personfølsomme oplysninger er blandt andet cpr. nummer, oplysninger om helbred, læge og/eller eventuelle diagnoser.

Dansk Psykolog Forening har afklaret med Datatilsynet, at det er en personfølsom oplysning at gå til psykolog, hvilket baseres på, at en helbredsoplysning – som ifølge GDPR er en personfølsom oplysning – omfatter oplysninger om personers psykiske tilstand. (Et navn er ikke en personfølsom oplysning, men eksempelvis et cpr nr er).

I min klinik opbevares personoplysninger forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende. Personoplysninger håndteres sikkert med anvendelse af personligt login, skærmlås, logning, kryptering, firewalls og sikker kommunikation.

Jeg kommunikerer ikke med klienter via sociale medier, og anvender ikke Skype, Facetime og Facebook. Som selvstændig psykolog har jeg ansvaret for at leve op til de gældende GDPR-regler - herunder at FaceTime og almindelig Skype og andre lignende internetbaserede telefonkonference-programmer ikke bør bruges som redskab i online-terapi. Dette skyldes, at disse løsninger ikke er sikre nok, og at serverne er placeret uden for EU. Jeg opfordrer herunder dermed klienter til, ikke at sende personfølsomme SMS'er.

Jeg anvender et IT-system, særligt udviklet til psykologer af CompuGroup Medical, som understøtter relevant kommunikation med praktiserende læge, og anvender sikker kommunikation, hvor personfølsomme oplysninger indgår, via sikker mail.
Jeg anvender sikker mail når der fremsendes faktura.
Jeg kan forevise dokumentation for indgået databehandleraftale med it-leverandør og revisor.

Jeg opbevarer dit navn, mailadresse og evt. tlf nr i min email og kalender. Alle informationer er beskyttet af password i overensstemmelse med EU's Persondataforordning. Jeg videregiver ikke disse informationer til tredjepart, men bruger dem i dialogen med dig.

KORT OG GODT OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Velkommen hos Psykologisk Rådgivningsklinik.
Her er nogle oplysninger, jeg skal give dig ifølge EUs Persondatalov:

Jeg skriver journal. Det vil sige, at jeg skriver noter om f.eks. dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling. Jeg er underlagt journalpligt, og anvender elektronisk journalsystem.

Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.

Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig der har adgang til din journal.Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.

Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.
Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Jeg sender oplysninger til betalere, hvis nogen (Sygesikringen, forsikring, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist.
Jeg sender oplysninger til min revisor, for at få lavet årsregnskab. Min revisor har tavshedspligt.

Din journal bliver opbevaret i et arkivskab under dobbelt lås, eller i et sikret journalsystem, der ligger hos en databehandler jeg har en aftale med. Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år, i særlige tilfælde længere.
Din journal bliver tilintetgjort , 5 år efter du sidst har været her, i særlige tilfælde senere.

Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig hvis du vil have en kopi.

Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse. Vi kan rette og slette i alt andet end journalen, hvis der er fejl.

Hvis du er utilfreds med hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet; Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk

Afbud til en aftalt konsultation sendes senest kl. 16.00, dagen inden den aftalte tid.
Mulighed for at indberette utilsigtede hændelser
Som klient, har du mulighed for, at indberette utilsigtede hændelser i klinikken.

Utilsigtede hændelser kan indberettes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Klik her for at indberette en utilsigtet hændelse
eller kopier dette link: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/...

En utilsigtet hændelse er en alvorlig sag.

Eksempler på en utilsigtet hændelse kan være:

· Mail med cpr.nr. – i et ikke sikkert mailsystem
· Klienten får et psykotisk anfald under en igangværende intervention
· Psykologen presses til afsendelse af vigtigt dokument
· Forkert henvisning
· For lang ventetid
· Selvmord – grundet ventetid på behandling
· Kontinuitetsbrud f.eks. i forbindelse med ferie
· Akutmodtagelsen sender klienterne hjem igen
· Fejl hos anden behandler, herunder forkert medicinering
· Psykolog undlader at viderehenvise til andet relevant tilbud
· Forværring af klients tilstand ved fejlvurdering
· Dobbeltbooking i psykologkalender
· Mangelfuldt formaliseret samarbejde med psykiatrisk afd., sygehuse og kommuner

Mulighed for at klage
Kontakt først og fremmest mig
Som psykolog med ydernummer, er jeg en del af sundhedspersonalet i Danmark. Jeg lever så vidt muligt, altid op til de gældende lovkrav og standarder.
Har du imidlertidig haft oplevelser med mig, eller i min klinik du ønsker at klage over, beder jeg dig først og fremmest, rette henvendelse direkte til mig.
Dette kan ske, via personlig kontakt, eller over mail.
Du kan skrive til mig via sikker mail på: nilsgrangaard@protonmail.com
Vær opmærksom på, at din henvendelse ikke er anonym.


Styrelsen for Patientklager
Hos Styrelsen for Patientklager kan du klage over en behandling, du har fået af mig. Du skal udfylde et klageskema på borger.dk. Se hele vejledningen og find mere hjælp på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside.
Klag over en behandling: https://stpk.dk/borgere/klag-over-en-behandling/
Styrelsens hjemmeside og mere info: https://stpk.dk/
Telefonnummer: 72 33 05 00. Du kan ringe alle hverdage mellem kl. 10.00-14.00
E-mail: stpk@stpk.dk (sikker e-mailadresse)


Akkreditering 2022
I januar 2022 blev min klinik akkrediteret af
Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

Klinikken blev akkrediteret og godkendt i alle standarder. Rapporten fra IKAS kan ses her.


Denne side er opdateret juli 2022
Made on
Tilda